Учене чрез игра при децата

Да окуражаваме детската активност

Може да изглежда, че децата просто играят, но те усилено се трудят в ученето на важни физически умения, докато развиват мускулен контрол, баланс и координация. Всяко ново умение води до следващото и им помага да усвояват все по-сложни физически задачи, като катерене по въже, ритане на топка, въртене на колело. Учене чрез игра при децата е важно за тяхното развитие.

Подрастващите винаги искат да правят все повече и повече неща, което ги мотивира да продължават да се опитват докато научат ново умение, независимо от усилията, нужни за това.

Възползвайте се като родители от естественото желание на децата, да продължават да опитват нови неща. Дори в ранна възраст, децата показват определени модели на активност, които продължават през цялото детство. Едно активно подрастващо дете, остава активно и по-късно.

Да развиваме умения

Ученето и играта са естествени за децата, затова усвояването на различни физически умения за тях е забавно и е форма на игра. Родителите е хубаво да дават много възможности за практикуване и развиване на двигателни умения от децата, докато ги подкрепят и предзпазват от нараняване.

Подрастващите се развиват и по други начини. Важно е да им осигурите възможност да изследват света, да задават въпроси, да използват въображението си и да развиват фината си моторика, като например да оцветяват фигури или да подреждат различни форми.

Ето няколко насоки какви физически умения равиват децата според възрастта си:

Ранни умения при подрастващите (12-24 месеца)

 • Може да ходи самостоятелно
 • Дърпа/носи играчки докато ходи
 • Може да се навежда и да се изправя
 • Започва да тича
 • Рита топка
 • Държи се за парапета като слиза/изкачва стълби
 • Ходи назад

По-късни умения при подрастващите (24-36 месеца)

 • Може да балансира 1-2 секунди на един крак
 • Може да се катери по стена
 • Навежда се лесно без да пада
 • Тича добре
 • Рита топка напред
 • Поставя двата си крака на стъпалото при слизане/изкачване на стълби
 • Започва да върти педалите на колело-триколка
 • Хвърля топка над главата

Колко активност е достатъчна при децата?

За децата от 1 до 3 години, насоките за препоръчителна физическа активност са:

 • Поне 30 минути на ден структурирана физическа активност (водена от възрастен)
 • Поне 60 минути неструктурирана физическа активност на ден (свободна игра)

Като правило, подрастващите не е добре да са неактивни повече от един час време, с изключение на времето за сън. Това означава повече работа за родителите и учителите, но пък е важно за развитието на децата. Окуражавайте децата да са активни и помнете, че по този начин те се научават нови неща.

Статията подготви: Мирослава Делчева, маг. фармацевт, здравен консултант на детски кухни Хер Бебе и Вълшебник, класически хомеопат, член на Асоциацията на лекарите хомеопати в България, mira@miradelcheva.comwww.miradelcheva.com