ПЪРВА ЧАСТ

Подгответе детето

Детето ви разбира повече отколкото може да каже затова е добра идея да му обяснявате какво се случва. Говорете за това къде ще ходите, кога ще се върнете, кой ще остане при него и какво ще се случи, когато се върнете.

Старайте се да бъдете позитивни. Може да съчувствате на тревогата на детето, но е добре да не го показвате. Децата са много чувствителни към емоциите на родителите си и ако вие сте разстроени и то ще попие същата емоция. Драматичните, наситени със сълзи сбогувания също могат да задълбочат усещатето на тревожност и несигурност у детето.

Говорете спокойно и позитивно, дори и ако детето е изпаднало в истерично състояние. Уверете го, че ще се върнете.

Опитайте с транзитивен предмет

Ако има нещо, което да му напомня за вас, това може да го накара да се чувства по-спокойно, докато ви няма. Може това да е ваша снимка, някоя ваша дреха или друга вещ, която то свързва с вас.

Уверете се, че това има искания от вас ефект, защото за някои деца това напомняне, че ви няма може да ги разстрои повече.

Използвайте този момент за да научите детето си да осъзнава своите чувства

Понякога тревожността и истерията при децата идва от това, че не могат да изразят това, което изпитват. Ако му обясните, че това, което чувства е тъга, липса, както и че вие също преминавате през това, това може да го успокои.

Винаги се старайте да сте спокойни, когато говорите за тези чувства с детето си.

Може да започнете постепенно

Помолете човека, на когото ще поверите грижите на детето си, да дойде малко по-рано, за да може детето да има време да се адаптира към промяната.

Изпратете първо него

Сбогуването може да е по-лесно, ако детето излезе първо, ако ще ходи на разходка в парка или някъде другаде извън къщи.

Уверете се, че то знае, че вие също излизате, иначе може да се разстрои, ако се върне в празна къща.

Въвлечете го в някаква дейност

Изчакайте детето и този, който ще се грижи за него, да започнат да се занимават с нещо преди да излезете. Отново се уверете, че въпреки разсейването то знае, че ще излизате.

Оставете го да се учи да се справя

Ако детето ви е прилепчиво и не можете дори да отидете в другата стая без то да протестира, ако му угаждате на всичко, само ще засилите неговото поведение. Ако е в безопасна среда, където не може да се нарани по някакъв начин, за него е по добре да го оставите да поплаче малко. Уверете го със спокоен глас, че всичко ще е наред и после продължете работата си.

Никой родител не обича да гледа детето си да плаче, но справянето с раздялата е важно умение, което детето трябва да усвои. Понякога просто да го оставите да премине през емоциите си е най-добрият метод.

Статията подготви: Мирослава Делчева, маг. фармацевт, здравен консултант на детски кухни Хер Бебе и Вълшебник, класически хомеопат, член на Асоциацията на лекарите хомеопати в България,  mira@miradelcheva.comwww.miradelcheva.com