Справяне с конфликти при децата

За да има успешно справяне с конфликти при децата е важно да ги научим да реагират спокойно!

 • Научете ги, че се иска повече кураж да отстъпиш при физически конфликт, отколкото да останеш и да се биеш.
 • Научете ги, че физическата разправа не решава проблемите, а прави нови такива.
 • Напомняйте им, че когато са ядосани и не удрят, а говорят за това е печеливша стратегия за справяне.

Понякога е трудно децата да се разбират по между си. Някои деца когато са ядосани при конфликт започват да удрят, дразнят се много или окуражават други деца да се бият. Вашето дете може да се разтрои от това или да пострада. Научете децата как да се справят с гнева и как да избягват неприятности.

Всеки се ядосва понякога!

Гневът не трае дълго, но когато се появи е много силна емоция. Децата се ядосват когато:

 • Чувствата им са наранени или не могат да направят това, което искат.
 • Другите не ги разбират или лъжат, че те са направили нещо.
 • Чувстват се изоставени или другите не реагират, така както им се иска.

Усещанията в тялото, когато детето е ядосано са най-различни – сърцето бие по-бързо, лицето се изпотява и зачервява, може да има трудно дишане и да не може да мисли ясно. Има много енергия при гняв и желание за действие.

Когато детето е гневно е много важно да облечете чувствата му в думи и да му обясните, че не е добре да удря, да чупи неща, да хвърля или да наранява някой с думи.

Стратегии за справяне с конфликти при децата – как да реагират спокойно при гняв:

 • Да разбира себе си. Да признае, че е гневно, да наблюдава промените в тялото си.
 • Да се успокои. Да диша дълбоко, да брои до 10, да се отдалечи от ситуацията, да удари възглавница, да тича, да скача или др. движение.
 • Да помисли и да говори. Да помисли върху проблема и как може да го реши. Да обясни какво иска да направи или каже, ако някой не знае какво се случва. Да каже на някой, че е ядосано и как може да оправи нещата, без да се стига до удряне. Ако няма възрастен, да спре и да помисли, за това че е ядосан и какво може да направи.

Ако някой друг започне конфликт и иска да удари детето, то може да се опита да остане спокойно:

 • Да реагира спокойно като стои на безопасна дистанция от другото дете. Като диша дълбоко и бавно, да стои изправено и нащрек.
 • Да избягва да нарича с имена другото дете или да отвръща на обиди. Това влошава нещата. Да избягва други деца, които могат да искат да се бият. Говорете лично с деца, които искат да се включат в конфликта.
 • Да изслуша какво казва другото дете. Да се опита да разбера и да попита какво иска другото дете.
 • Намерете други решения, без да се стига до удари. Детето може да се пошегува – „ще хванеш моята настинка, ако ме удариш“. Или да изтъкне последствие – „и двамата ще ни накажат, ако се бием“. Да се махне от ситуацията – ако думите не помагат е по-добре, детето да отиде на друго място.

Децата копират това, което виждат. Техни ролеви модели са родителите и те копират начина им за справяне с конфликтите. Работете върху това как решавате конфликтите вкъщи и подкрепете детето да се справя с тях, когато са замесени други хора.

Статията подготви: Мирослава Делчева, маг. фармацевт, здравен консултант на детски кухни Хер Бебе и Вълшебник, класически хомеопат, член на Асоциацията на лекарите хомеопати в България,  mira@miradelcheva.comwww.miradelcheva.com