Отглеждането на малко дете, което отказва да изпълнява заповеди и обича да спори с възрастните може да накара родителите да се съмняват в себе си, но да имате опърничаво дете не винаги означава, че го отглеждате погрешно. Това е естествен период в развитието на детето, когато то изгражда своята автономия.

Един от признаците на детството е, когато детето изпитва очарованието на автономията за първи път. Едновременно с това детето претърпява много физически и социално-емоционални промени, които все още не е способно да осъзнае напълно. Най-често тази комбинация ги предизвиква да се държат опърничаво. Обичайно това е етап от развитието на детето. Ако се притеснявате, че детето ви показва признаци на хронично неподчинение, може да се обърнете към специалист.

Фаза ли е?

Опърничавото поведение при малките деца често се появява по време на фаза в ранното детство. Според експерти съпротивата и инатливостта при малките деца са забележими най-вече на възраст от около две години. Повечето малки деца започват да проявяват избухливост от 18-месечна възраст, но предизвикателното поведение обикновено започва от 24 месеца. Обичайно детето израства от поведението си, докато е готово за предучилище на възраст от около четири години, когато показва по-добро умение и желание за сътрудничество.

Какво причинява неподчинение при малки деца?

Проявата на опърничавост не означава, че нещо не е наред с малкото дете или вашите родителски умения. Това е начинът на детето да упражни своята новооткрита независимост и да изпробва света с причина и следствие.

По-добро себеразбиране

Малчуганът започва да осъзнава, че е личност, която може сама да оказва влияние. Все още обаче не разбира своите незрели когнитивни и физически умения. Така всяко възражение, повдигнато от родител за каквото и да е действие, се посреща с предизвикателство или инат.

Естествено любопитство

Малкото дете е изпълнено с любопитство и светът е техен обект на експеримент. За тях е естествено да тестват границите на правилата и възможните реакции, които те могат да предизвикат от непосредствените до тях хора, като родителите. Отклонението е техният начин да определят колко далеч могат да стигнат, преди да се намесите. Имайте предвид, че малкото дете го прави естествено без никаква злонамереност.

Физически и когнитивни умения

Двугодишното дете постига свобода на всички фронтове, включително физическото движение. Вашето малко дете може да изпълнява почти всяко физическо движение, от стъпване на пръсти до тичане по терена. Комуникационните умения също се подобряват, като малкото дете вече може да разбира прости инструкции и тяхната цел.

По-малкото задръжки и по-добрите способности увеличават естествената склонност да се противопоставят на всички ограничения и да тръгват по собствен път, дори ако той е неподходящ. Естествено е за малкото дете да проявява непокорност, когато родителите се намесят, за да коригират избора на детето.

Кога да се тревожим?

Повечето случаи на опърничавост при малки деца не са нещо, за което да се притеснявате. Въпреки това, може да има случаи, когато предизвикателното поведение може да бъде тревожно. Консултирайте се с педиатър или педиатричен психолог, ако имате притеснения остносно поведението на малчугана.

Към втора част на статията

Статията подготви: Мирослава Делчева, маг. фармацевт, здравен консултант на детски кухни Хер Бебе и Вълшебник, класически хомеопат, член на Асоциацията на лекарите хомеопати в България, mira@miradelcheva.comwww.miradelcheva.com