Здравето на децата зависи от множество фактори според съвременната медицина, както и според хомеопатичния медицински подход. Някои от тях са генетични особености, които носим от поколенията и които определят слабите места или предразположения към болести.

Но в много по-голяма степен са важни факторите на средата. Според новата наука епигенетика, която разглежда влиянията на средата върху гените: начина на живот, хранене, нашите мисли, емоции и действия, взаимоотношенията в семейството, градината, училище, оказват много голямо влияние, за това дали ще се проявят определени предразположения към заболявания или не.

За здравето на детето е важен периода още преди зачеването. Важно е състоянието на родителите, дали са здрави, как се хранят, дали са физически активни, какво е нивото им на стрес. Когато детето се ражда и отглежда в една спокойна и хармонична среда, това създава предпоставки за добро и пълноценно развитие. Обратно, ако има семейна дисхармония, стрес и напрежение, това се отразява и на детето под формата на по-чести боледувания, неспокойство, тревожност, страхове и др.

Майката и детето са много свързани не само по време на бременността, но и в първите 3 години от живота на детето.  Състоянието на майката по време на бременността и при кърменето се предава и на детето – ако тя е спокойна и уверена, това се отразява и на него, ако майката е изплашена, тревожна, пълна със страхове или подложена на стрес, то това се предава и на нейното дете.

Важно е през първите месеци от живота на детето то да е изключително кърмено, тоест да приема само кърма. Кърменето е важно както заради антителата, които се съдържат в кърмата, така и за създаване на добра микрофлора в червата, и заради храносмилателните ензими, които се съдържат в кърмата. Кърменето е предпоставка за правилното развитие на имунната и храносмилателна система на детето. Заместването му с адаптирано мляко може да създаде проблеми с храненето в бъдеще, както и по-чести предразположения към боледувания и алергии и не се препоръчва, освен ако няма медицински показания за това.

Холистичният и цялостен поглед към здравето на децата включва:

  • Изследване на бременността и раждането.
  • Изследване на кърменето и развитието на детето.
  • Психо-емоционални характеристики на характера и поведението.
  • Активност и предпочитания към игри, хобита.
  • Начин на хранене и предпочитания.
  • Влияния на околната среда.
  • История на заболяванията.
  • Фамилни предразположения.

Всичко това се съблюдава от медицинските специалисти по класическа хомеопатия, за които освен симптомите на болестта, са важни и психо-емоционалното състояние и развитието на детето.


Автор: Мирослава Делчева-Пепелджийска, класически хомеопат

www.miradelcheva.com, mira@miradelcheva.com