Тялото ни получава енергията, от която се нуждае от храната, чрез процеса метаболизъм.

Метаболизмът представлява химическите реакции в клетките, които преработват горивото от храната в енергия за процесите в тялото, от движението до мисленето и растежа.

Специфични протеини на тялото контролират реакциите на метаболизма и всяка една химична реакция се координира с другите телесни функции.

Хиляди метаболитни процеси се случват едновременно и се регулират от организма за да могат клетките да работят и да са здрави.

Как работи метаболизма – всичко започва с растенията.

Зелените растения приемат енергия от слънчевата светлина. Те използват светлината и хлорофила, който придава зеления цвят за синтез на захариди от вода и въглероден диоксид, процес наречен фотосинтеза.

Когато хората и животните ядат растения (или ако са месоядни ядат животни, които се хранят с растения) те приемат тази енергия под формата на захари, заедно с други полезни вещества. Следващата стъпка е да се разградят захарите, за да може да станат гориво за клетките.

Ензими и метаболизъм

При изяждане на храната, молекули наречени ензими разграждат протеините до аминокиселини, мазнините до мастни киселини и въглехидратите до прости захари (глюкоза).

Както глюкозата, така и аминокиселините и мастните киселини могат да се използват за източници на енергия. Тези съставки се абсорбират в кръвта и се транспортират до клетките.

В самите клетки, други ензими участват в последващите етапи на метаболизма. При това се освобождава енергия, която се използва от тялото или се съхранява в тъканите, най-вече в черния дроб, мускулите и мастната тъкан.

Анаболен и катаболен метаболизъм

Метаболизма има за цел да балансира два вида процеси, които протичат едновременно – изграждане на телесните тъкани и съхранение на енергия, както и разграждане на тъканите и освобождаване на енергия за телесните функции.

Тези два процеса са анаболизъм и катаболизъм. Анаболизмът или конструктивния метаболизъм е свързан с изграждане и съхранение. Подкрепя изграждането на нови клетки, поддържането на тъканите и съхранението на енергия за в бъдеще.

Катаболизмът или деструктивния метаболизъм е процес на производство на енергия, която е нужна за активността на клетките. Въглехидратите и мазнините се разграждат за да освободи енергия.

Тази енергия е нужда за процесите на анаболизъм, за затопляне на тялото, за съкращение на мускулите и движение. Остатъчните процеси от катаболизма се изхвърлят през  бъбреците, кожата, червата и белите дробове.

Статията подготви: Мирослава Делчева, маг. фармацевт, холистичен здравен консултант, класически хомеопат, член на Асоциацията на лекарите хомеопати в България, обучител по емоционално здраве mira@miradelcheva.comwww.miradelcheva.com