С растежа си, детето осъзнава, че е отделен индивид и започва да изпитва нуждата да прави неща самостоятелно.

Няколко идеи как да подпомогнете изграждането на здравословна независимост у него.

Направете дома си безопасен за малкия ви откривател

Един от първите признаци за независимост у детето е когато започне да изследва границите си и границите на заобикалящата го среда. По-добре е да обезопасите дома си, отколкото да му казвате да и не за нещата, които са или не са безопасни за него. Така за вас ще е по-спокойно, а детето ще може да се движи, докосва или прави неща самостоятелно.

Оставяйте детето да води

Вие сте родителят и е ваша отговорност да правите най-подходящите за него избори, но за изграждането на неговата самостоятелност е добре понякога да го оставяте да прави и собствени, стига да не застрашават здравето му.

Например може да го оставите да облече зимното си яке през лятото, ако настоява и по този начин само да осъзнае, че е сгрешило. Макар и все още на съвсем основно ниво, изграждането на такъв тип заключения ще му помогне да учи и да расте.

Насочвайте го

Детската независимост се изгражда най-добре, когато детето изпитва удовлетворението от свършена работа. Но не може да очаквате от него само да премине през този процес.

Например покажете му стъпка по стъпка как да си подрежда играчките или разчиства масата след хранене и го насърчавайте, когато върши нещата правилно.

Нека ви помагат

Децата обичат да подражават на родителите си и когато ги видят да правят нещо, което им е интересно искат да се включат. Когато е възможно им позволявайте да ви помагат, например в готвенето, миенето или подреждането.

Оставете ги

Ако сте дали задача на вашият малчуган, се въздържайте от това да му помагате при най-малкото затруднение, дори и да отнема повече време.

Детето трябва да знае, че ще му помогнете, но ако се втурвате на всяка спънка ще добие навик, че ще вършите всичко вместо него.

Показвайте му обичта си

Макар да изпитват нуждата от независимост, дори и в този период децата се нуждаят от родителите си и е небходимо да им показвате обичта и подкрепата си. Така те ще се чувстват сигурни и ще знаят, че ще могат да разчитат на вас, ако изпитват трудности или трябва да се справят с чувства, които все още не могат да разберат, като тъга, тревожност или страх.

Статията подготви: Мирослава Делчева, маг. фармацевт, здравен консултант на детски кухни Хер Бебе и Вълшебник, класически хомеопат, член на Асоциацията на лекарите хомеопати в България, mira@miradelcheva.com, www.miradelcheva.com