Колкото повече говорите на детето си толкова повече го насърчавате да говори само. Всички деца се развиват с различно темпо, така че няма точен момент, в който детето ви ще проговори.

Няколко начина да го насърчите:

 • Говорете му колкото можете по често, когато сте вкъщи. Според изследвания колкото повече реч чува около себе си, толкова по-бързо и по-лесно ще се справи с използването и разбирането на езика. Когато се опитва да ви отговаря, отделяйте му цялото си внимание. Така ще го насърчите да продължава. Фокусирайте се върху това което иска да ви каже, а не върху правилното произношение. Кимайте, усмихвайте се и бъдете позитивни, за да го накарате да се почуства по-уверено.
 • Окуражавайте го когато използва думи за да назовава предмети или хора около себе си.
 • Когато говорите се опитайте да му дадете възможност да вижда за какво говорите – например когато го преобличате може да акцентирате върху всяка от дрешките, за да може да свързва думата с нея.
 • Назовавайте го по име и използвайте зрителен контакт, за да привлечете вниманието му.
 • Давайте възможност на детето да говори, задавайте въпроси и изчаквайте да ви отговори.
 • Предоставяйте му среда, в която може да научава нови думи, например на разходка, в автобуса или в зоопарка.
 • Опростете максимално речта си. Използвайте кратки изречения и наблягайте на ключовите думи.
 • Използвайте обекти и ситуации, за да обясните значението на думите. Например ако предлагате два варианта за десерт, попитайте кое от двете иска, показвайки и назовавайки ги. Така ще има възможност да осъзнае разликата между обектите, както и процеса на правене на избор.
 • Намалете максимално фоновия шум. При децата фоновия шум от телевизор, радио или друго пречи да се концентрират, така че се опитайте да го елиминирате максимално.

Не се притеснявайте

Всички деца са различни в своето развитие. Някои се развиват по-бързо от други. Като при всеки друг ключов момент в техния растеж, така и момента в който детето ще проговори е различен. Изследвания сочат, че момчетата по-често проговарят по-късно от момичетата.

Ориентировъчни периоди на развитие на детския говор:

 • Около 6 месеца детето започва да смесва гласни и съгласни в опит да отговори на вашата реч – „ма-ма“, „та-та“
 • Между 7-12 месец то усъвършенства тези срички, копирайки вашата реч. Започва да се опитва да води разговор с вас и научава значението и имената на семейството и на някои от предметите, които го заобикалят.
 • Окло 15-ти месец детето може да научава по няколко нови думи на седмица. Може да посочва и да пита за значението на близки или далечни предмети.
 • Около 18-ти месец детето може да борави с малък набор от думи, около 10-20, но ще разбира значението на много повече. Може да започне да повтаря вашите изречения или части от тях.
 • Между 18-24 месец детето може да започне да свързва две или три думи в изрази или кратки изречения – например „игра сега“, „мама вкъщи“.
 • Между 24-36 месец речника на детето ще се разнообразява с бързи темпове. Около 2,5 година може да е усвоило около 200 думи. А около третата година детето може само да участва в прости разговори и да съставя изречения от три или дори пет думи.

Ако все пак имате притеснения за вашето дете, се консултирайте с вашия педиатър, за да може да ви насочи дали детето има нужда от допълнителна помощ от логопед или проверяване на слуха. Понякога по-бавното проговаряне може да е свързано с проблеми с чуването.

Към втора част на статията

Статията подготви: Мирослава Делчева, маг. фармацевт, здравен консултант на детски кухни Хер Бебе и Вълшебник, класически хомеопат, член на Асоциацията на лекарите хомеопати в България, mira@miradelcheva.com, www.miradelcheva.com