Към първа част на статията

Детето ви обича да се забавлява с вас. Ако превърнете говоренето в забавление, само ще насърчите увереността му да използва по-голям набор от думи, за да се изразява.

Прекарвайте повече време в игри с детето. Оставете го да избира играчките и игрите и му обяснете с думи неговите действия. Включете се в неговите игри, повтаряйте неговите думи и се уверете, че може да вижда лицето и устните ви докато му говорите. Това ще даде на детето възможността да чува ясно думите, които използва и да подобрява произношението на думите, които учи.

Може да използвате любимите играчки на детето, за да го въвлечете в разговор.

Четете му и му показвайте илюстрациите от детските книжки. Опитвайте се да го въвлечете в разговор като му обясните картинките или го разпитвате какво смята, че са.

Пейте детски стихчета и песнички заедно. Избирайте такива подходящи за възрастта му и постепенно увеличавайте разнообразието от думите, които съдържат. Опитайте се да свържете стихчетата с лесни повтарящи се движения. Така създадения ритъм помага на децата да запомнят думите.

Изберете игри, в които всеки има ред. Така детето ще се научи да изчаква да се изкажете преди да говори и ще му помогнете да разбере ролите във воденето на разговор.

Няколко идеи за игри:

  • Игри с пляскане на ръце – децата обичат да пляскат. Добавете ритъм и оставете детето да повтори вашите действия.
  • Животински звуци – показвайте му картинки или играчка на животни и имитирайте техните звуци. След това обърнете играта и да го накарайте да свърже чутия звук със съответното животно.
  • Игри с лесни команди също помагат на децата да свързват думите със съответни действия – например може да седнете с детето и да му задавате прости команди като „да сложим ръце над глава“, след това изпълните задачата и го оставите и то да го направи. След това продължете с някоя друга команда. В началото използвайте кратки думи и изречения, за да улесните детето в разбирането им, с времето може да добавяте по-голямо разнообразие.
  • Излезте в природата и запознайте детето с различните звуци, които го заобикалят. Може да седнете на някоя пейка в парка и да помолите детето да затвори очи за малко и да слуша, след това го разпитайте за звуците, които е чуло и му обяснете тези, които не разбира. Например шума на вятъра, на кучешки лай или други.

Статията подготви: Мирослава Делчева, маг. фармацевт, здравен консултант на детски кухни Хер Бебе и Вълшебник, класически хомеопат, член на Асоциацията на лекарите хомеопати в България, mira@miradelcheva.com, www.miradelcheva.com