От своето раждане бебето притежава примитивни рефлекси и своеобразна двигателна активност, която е генерализирана, т.е. реагира на дразненията на околната среда с цялото си тяло. През различните периоди от своето израстване, малкото дете придобива все повече нови физически умения, които са диференцирани, увеличават неговата активност и го подготвят за сядане, изправяне и самостоятелно прохождане. Важно е да се знае, че двата процеса – физическо и нервно – психическо развитие са свързани и взаимно се потенцират, което се отразява на нормалния растеж.

Основните елементи на правилното физическо развитие са здравословното и балансирано хранене и двигателната активност. За да бъде едно дете физически активно, то трябва да бъде подготвено да включва всичките си мускулни групи, да се научи на различни движения, които да му покажат какви са неговите възможности и да го накарат активно да ги използва. Ако с едно бебе не се работи целенасочено и постоянно за подобряване на двигателните му умения, неговото физическо развитие се забавя в една или друга степен, а това се отразява и на нервно – психическото му състояние.

Масажът и гимнастиката са нашите инструменти през първата година на детето, които оказват положително влияние върху формирането на двигателната активност. В съчетание на тези методи, се изготвят комплекси за всяка възраст в месеци, които са ориентировъчни и се изисква индивидуален подход след като се прецени степента на развитие на моториката на отделното дете и неговото здравословно състояние.

Масажът и гимнастиката не крият риск и опасност за здравото детето. Те са особено полезни за деца с лош апетит, с понижен или повишен мускулен тонус, забавено двигателно и психическо развитие. Добре е, да се извършват съвместно и под ръководството на детски лекар, който наблюдава вашето дете . Ежедневното им прилагане закалява децата, подобрява психомоторното и емоционалното им развитие, подобрява функцията на всички органи и системи, което ги прави по устойчиви, жизнерадостни и не на последно място, създава незабравим емоционален контакт с детето.

Д-р Т. Мустакова
mustakova_t@abv.bg