Езикови умения при децата на 2-3 години

Да общуваме с децата е едно от най-приятните и възнаграждаващи части на родителството. Децата се учат като приемат информация по време на ежедневното взаимодействие с родителите и със света около тях. Какви езикови умения има при децата на 2-3 години?

Как общуват децата на 2-3 години?

В тази възраст подрастващите правят голям скок в езиковите си умения. На 2 години, повечето деца казват поне по две думи заедно. На 30 месеца, те говорят 50 думи и повече и речта им се разбира поне през половината време. Използват думи като „аз“, „съм“, „ние“. До 30 месеца, повечето деца могат да следват двустепенни инструкции като „Вдигни топката и я донеси на татко“.

На 3 години, в речника на детето има повече от 200 думи. Децата могат да правят изречение от 2 или 3 думи. Те могат да разговарят с възрастния и да водят разговор с поне два пъти размяна на реплики между събеседниците. Другите хора могат да ги разбират ясно през голяма част от времето.

Как да развием езикови умения при децата на 2-3 години?

Колкото повече включвате децата в разговор и игра, толкова повече учат те. Четене на книги, пеене, играене на игри с думи, както и обикновен разговор помагат да обогатят речника си и развива езиковите им умения.

Ето и няколко предложения как да развиете уменията за общуване на децата:

  • Говорете на децата какво са правили през деня или какво планирате за утрешния ден. Например „Мисля, че ще вали следобед. Какво ще правим?“. Или преди лягане обсъдете как е протекъл деня.
  • Четете заедно любими книжки на детето и задавайте въпроси, като „Какво е това?“, „Какво прави мечето?“. Оставете детето да разказва със свои думи или то да чете на вас.
  • Играйте ролеви игри или си представяйте, че правите нещо. Че пътувате някъде, че сте на море, че карате ски, играете на магазин, на лекар, на фризьор, на училище и др.

На 3 години, повечето деца могат да казват поне 50 думи, до 30 месеца. Да посочват предмети/обекти в книгата, ако ги попитате. Да казват какво действие се случва в книжката – например мечето бяга, зайчето подскача. Да задават въпроси – кой, къде, какво, защо? Да си казват първото име когато ги попитат. Другите разбират речта им през повечето време.

Ако имате притеснения за речевите умения на детето или за яснотата на говорене, може да се посъветвате и със специалист логопед.

Статията подготви: Мирослава Делчева, маг. фармацевт, здравен консултант на детски кухни Хер Бебе и Вълшебник, класически хомеопат, член на Асоциацията на лекарите хомеопати в България,  mira@miradelcheva.comwww.miradelcheva.com