Езикови умения при децата на 1-2 години

Развитието на речта се подобрява много при децата към втората им годинка. Какви езикови умения има при децата на 1-2 години? Децата на тази възраст разбират много по-добре какво им се казва и се изразяват с думи и жестове. Приятно им е да следват насоки, както и могат сами да си дават указания.

Как общува малкото дете?

На 15 месеца повечето деца казват 1-2 думи, а на 18 месеца 3 или повече. До 2 годишна възраст повечето деца казват доста думи и могат да направят кратки изречения от 2 думи. Без значение кога детето казва първите си думи, то вече разбира много от това, което му говорите. Детето трябва да може да отговаря на прости команди като „Търкулни топката към мама“ например. Както и да гледа или посочва обектите, които назовавате.

Децата използват повече жестове, като показват целувка, посочват предмета, който искат, кимат с глава за да. Жестовете ще стават все по-сложни, като децата ще могат да имитират поведение, да се изразяват и да играят.

Речта на детето се развива бързо, но правилното произношение се случва по-бавно. На 2 годишна възраст повечет деца говорят разбираемо само през около половината време. Когато им отговаряте се опитвайте да произнасяте правилно думите, за да се учат да ги изговарят.

Как да насърчите езикови умения при децата на 1-2 години?

  • Използвайте правилни наименования. Детето слуша всичко, което казвате и го запаметява с невероятна скорост. Вместо да говорите „бебешки“, използвайте правилните названия на хора, места и предмети. Говорете бавно, ясно и просто на детето.
  • Отговаряйте на жестовете на детето. Жестовете са важна част от развитието на речта. Окуражвайте децата и разговайте с тях, като свързвате техните жестове с думи. Например „Искаш да пиеш ли?“, когато детето сочи шишето/чашата с вода. Ако сочи хладилника, го питайте „Искаш да ядеш ли?“, „Какво искаш, мляко ли“?.
  • Пейте и играйте игри с рими. На детето ще хареса ако играе игри с жестове, като „Хей ръчички“ и подобни. Учете го да показва частите на тялото – очи, уши, корем и т.н. Да посочва предмети и хора – къде е топката, къде е мама.
  • Четете цветни книжки с картинки и окуражавайте детето да отгръща книгата и да намира предмети на всяка страница.

На 1-2 годишна възраст повечето деца:

  • Казват 1-2 думи, различни от мама и тати до 15 месеца.
  • Гледат към познати предмети, когато ги назовавате.
  • Казват 3 или повече думи на 18 месеца.
  • Следват едностъпкови указания без жестове на 18 месеца.
  • Посочват обекти в книжка когато ги питате и поне две части от тялото си.
  • До 2г. казват заедно две думи като „още мляко“.

При някои деца проговарянето се случва по-късно, ако имате притеснения, може да се консултирате и със специалист.

Статията подготви: Мирослава Делчева, маг. фармацевт, здравен консултант на детски кухни Хер Бебе и Вълшебник, класически хомеопат, член на Асоциацията на лекарите хомеопати в България,  mira@miradelcheva.comwww.miradelcheva.com