Емоционални причини за отказ от гърне

Отказ от гърне може да има заради различни причини. Емоционалните причини са най-трудни за преодоляване, тъй като малкото дете не може да изрази ясно емоции като объркване, тревога, страх.

За родителите е стрeсиращо ако детето се изхожда в ъгъла на стаята. Ако започва да се напишква след като е имало няколко сухи месеца, ако иска отново да се върне към памперса.

За тези поведения може да има физически причини. Но могат да са свързани и с промени в живота на детето, в неговото емоционално състояние, да има и други разлики в обичайното му поведение.

Регрес и отказ от гърне – защо се случва и как да реагирате?

Ако в живота на детето има голяма промяна, това може да доведе до регрес в приучаването към гърне. Регресът може да настъпи дълго време след като е започнало обучението за ходене на тоалетна вместо памперс.

Може да има ново бебе в семейството, преместване в ново жилище, конфликт в семейството или друга стресираща ситуация. И това да доведе до връщане към старо поведение.

Регресът може да включва напишкване при сън, задържане на ходенето до тоалетна, изхождане на неподходящо място. Вътрешеният стрес, който изпитва детето може да засегне неговото развитие. Включително развиването на навика да се използва гърне.

Когато детето се крие при инциденти

Около три годишна възраст, децата започват да развиват дискомфорт или срам, когато правят нещо, което е нередно. На тази възраст децата не могат да контролират чувствата си.

Ако детето търси одобрение от родителите си, след инцидент с напишкване може да се чувства засрамено. Без значение, че родителите могат да реагират с приемане. Затова детето може да каже, че е пишкало в банята, а всъщност да го е направило в хола. Да крие мокрите си дрехи или да се опитва да почисти при инцидент.

Няма нужда да критикувате или да наказавате детето за това поведение. Напротив, детет показва, че знае какво е подходящо да се направи при ходене до тоалетна и се старае да го направи.

При инциденти с изпускане, особено когато детето се опитва да го скрие, най-добре е да му обясните, че това се случва, че е нормално и следващия път ще се справи по-добре. Може да помолите детето да помогне с почистването и да поговорите за начини да се намалят инцидентите.

Други причини за отказа от гърне, могат да са желание за повече внимание. Да се провокира разговор с родителя и емоционално въвличане. Ако родителя упражнява по-голям контрол за ходене до тоалетна – непрекъснато пита „ходи ли ти се тоалетна“, вместо да остави детето само, това може да доведе до отказ и до инцидент от стискане.

Подкрепете детето

Обикновено регресът не трае дълго. Реагирайте спокойно, говорете с детето и го подкрепете в този период. Помогнете му да разбере какъв е проблема, реагирайте с емпатия и потърсете решения.

Важно е да не се връщате към памперсите. Вместо това може да ползвате трениращи гащи за известно време, да оставите гърнето наблизо в стаята, да се изпишква преди тръгване на градина и да му помогнете да се чувства по-сигурно.

Статията подготви: Мирослава Делчева, маг. фармацевт, здравен консултант на детски кухни Хер Бебе и Вълшебник, класически хомеопат, член на Асоциацията на лекарите хомеопати в България,  mira@miradelcheva.comwww.miradelcheva.com