Някои детски навици могат да са много досадни и неприятни за родителите като гризане на ноктите, въртене на косата, бъркане в носа и смучене на палеца. Въпреки, че родителите се тревожат имайте предвид, че това е само фаза от нормалното развитие на детето и не е причина за тревога.

Какво са навиците?

Навикът е поведение, което се повтаря и детето обикновено не е наясно че го прави. Но докато децата не осъзнават какво правят, то за родителите не е толкова лесно. Детето може да прояви няколко от тези неприятни навици.

Някои от най-често срещаните навици са:

Гризане на нокти

Гризането на нокти е един от най-честите детски навици. Около 30% до 60% от децата и тийнейджърите си гризат ноктите на ръцете. Понякога се среща и гризане на ноктите на краката. Като по-малки гризането на нокти се среща еднакво при момичета и момчета, но при по-големите деца е по-характерно за момчетата.

Въртене на косата

Навикът с въртене, поглаждане, дърпане на косата се среща при момичетата. Когато детето е малко, този навик обикновени се преодолява. Може да е знак за по-сериозен проблем като дърпане на косата до загуба на коса. Това е по-опасно в тийнейджърските години, когато може да е признак за тревожност, депресия и др.

Бъркане в носа

Бъркането в носа е характерно за малките деца, но може да продължи и като възрастни. Оказва се, че това е навик и за много възрастни. Особено досадно е не само бъркането в носа но и изяждането на съдържанието. 😉

Смучене на палеца

Смученето на палеца идва от движенията, които прави бебето и контакта на палеца с устата, който е по-удобен от другите пръсти. Някои деца също смучат пръстите, ръцете или целия юмрук заедно или вместо палеца.

Смученето на палеца е по-характерно за малките деца, между 2 и 4 годишна възраст. Много деца го правят за да се успокоят. Но честото смучене на палеца над 4-5 годишна възраст може да доведе до проблеми със зъбите, със захапката, инфекции на палеца и др.

Продължение на статията!

Статията подготви: Мирослава Делчева, маг. фармацевт, холистичен здравен консултант, класически хомеопат, член на Асоциацията на лекарите хомеопати в България, обучител по емоционално здраве mira@miradelcheva.comwww.miradelcheva.com